2e Team

Leider: Taeke Zijlstra, Robert de Jong en assistent leider Auke Elgersma
Trainer: Taeke Zijlstra, Robert de Jong, Wiebe Tjepkema en Nanne Tjepkema
 

nog geen team foto 2017/2018 beschikbaar

Bovenste rij (vlnr): Jelte van der Zee, Tjeerd Polstra, Taeke Zijlstra (speler , trainer en leider), Sido Rodenhuis, David Hartog, Auke Elgersma (speler en assistent leider) en Rik Rolleman
Onderste rij (vlnr): Jeroen Torensma, Jenne Talsma , Robert de Jong (speler , trainer en leider), Peter van der Dam, Joas Bus en Gerrit Zijlstra.
Liggend: Sytse Zijlstra
Ontbrekend op de foto: