Achter de ballenvangers

Voor veel voetballers is het tussen de seizoenen door tijd om te genieten van de zomervakantie en zich op te laden voor weer een nieuw voetbalseizoen. Om te kunnen voetballen zijn achter de schermen veel vrijwilligers bezig. Naast het bestuur, de activiteitencommissie en de mensen die ons van een natje en droogje voorzien, zijn er de heren achter de ballenvangers.

Iedere woensdagavond zijn ze op de accommodatie te vinden, waar ze veldwerk verrichten. Op het veld en rondom het veld. Onder leiding van Hendrik Jan v/d Meij worden allerlei kleine en grotere klusjes gedaan, waarvan de sporters geen notie hebben.

Het veld wordt regelmatig beregend, maar ook achter de ballenvangers is werk aan de winkel. De struiken en boomtakken groeien tot in de netten en maken deze - wanneer er geen actie wordt ondernomen - op termijn stuk. Onder het mom van ‘veel handen maken ligt werk’ gaan de noeste werkers de wedstrijd tegen struiken en boomtakken aan. De wedstrijd die met glans in het voordeel van onze vrijwilligers achter de ballenvangers wordt gewonnen.

Heren BEDANKT!