Info leden VV Ouwe Syl Algemene Verordening Gegevensbescherming

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Vanaf 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel jullie persoonsgegevens nog beter te beschermen.

Wat betekent dit voor jullie?

Bewust en onbewust delen jullie persoonsgegevens met V.V. Ouwe Syl. In onze nieuwe privacy policy staat beschreven hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. V.V. Ouwe Syl plaatst regelmatig foto’s en wedstrijdverslagen met namen op onze site en Social Media. Mocht je hiervoor geen toestemming willen verlenen, dan kun je dit voor 1 juni a.s. kenbaar maken door te mailen naar privacy@vvouwesyl.nl

Alle vrijwilligers van V.V. Ouwe Syl die met persoonsgegevens omgaan (denk aan leiders en trainers) worden geïnformeerd over hoe om te gaan met jullie persoonsgegevens, en tekenen hiervoor een geheimhoudingsverklaring. De leiders en trainers communiceren veelal per mail en app, en beschikken over jullie e-mailadressen en telefoonnummers. Ieder team beschikt over een WhatsApp-groep waar informatie wordt gedeeld over o.a. wedstrijdzaken. Mocht je geen e-mail meer willen ontvangen of willen deelnemen aan de app dan kun je dit voor 1 juni kenbaar maken door te mailen naar privacy@vvouwesyl.nl

Nieuwsbrieven worden digitaal door V.V. Ouwe Syl verstuurd, hiervoor kun je je te allen tijde afmelden.

Voor meer informatie over de AVG en onze privacyverklaring, zie de link hieronder:

http://www.vvouwesyl.nl/?q=vv-ouwe-syl-klaar-voor-avg-25-mei-2018

Met vriendelijke groet,

Bestuur V.V. Ouwe Syl